O Autorze

inżynier zarządzania przedsiębiorstwem; w 1984 roku zdał egzaminy wstępne na wydział filologii polskiej, studiów na tym kierunku nie podjął z powodów osobistych; pracuje zawodowo od 1985 r., od 1990 r. jako prywatny przedsiębiorca; twórca kilku przedsięwzięć biznesowych, bloger i autor powieści; polityk hobbysta